Corporate Operation - Grandall law firm

CHINESE    JAPANESE

Key Deals
●  Establishment and registration of company
●  Design and improvement of financing structure
●  Design and improvement of equity & administration structure
●  Management of corporate operation risk
●  Design and improvement of corporate governance structure
●  Design and improvement of internal control system
●  Design and improvement of equity incentive mechanism
●  Franchise
●  Tax-law related services
●  Labor -law related services
●  Control of company’s credit risk
●  Merger, division, acquisition and restructuring of company
●  Mediation of dispute in corporate equity
●  Bankruptcy restructuring, bankruptcy and liquidation


Scope of Service
Global offices: Group Beijing Shanghai Shenzhen Hangzhou Guangzhou Kunming Tianjin Chengdu Ningbo Fuzhou Xi'an Nanjing Nanning Jinan Chongqing Suzhou Changsha Taiyuan Wuhan Guiyang Urumqi Zhengzhou Shijiazhuang Hefei Hainan Qingdao Hong Kong Paris Madrid Silicon Valley Stockholm New York